Zenlifestyle

Zenlifestyle heeft als missie het creëren van een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen. Het bedrijf biedt diensten aan die deelnemers in staat stelt zich beter te kunnen ontspannen. Vanuit deze ontspanning vind je het innerlijke zelf terug en zul je meer gaan genieten van het leven in het hier en nu.

Mijn naam is Gordon Edwards, oprichter van Zenlifestyle. Na mijn opleiding aan de Hogeschool voor Economische Studies ben ik omgeschoold tot Personal Trainer en Group Fitness Instructor. Gedurende deze periode ben ik gaan proberen mijn leven meer in balans te krijgen.

Het vinden van vitaliteit en evenwicht in lichaam, geest en ziel werd mijn doel. Tijdens deze focus is het Zenlifestyle programma ontstaan. Het trainingsprogramma baseert zich op principes vanuit het Mindfulness en Timemanagement om welzijn en geluk te realiseren.

Mede dankzij mijn ervaring als Personal Trainer werd mij duidelijk dat de basis voor succes begint bij bewustzijn en het werkelijke waarom. Het uiteindelijke doel wordt bereikt door discipline en reflectie.

Wil jij ook leven in balans met je ware zelf en optimaal genieten van het hier en nu?
Neem dan contact op met: gordon@zenlifestyle.nu